7.01.19. Pareizticīgo Ziemassvētki. Mums pansionātā ir daudz pareizticīgie. Paldies, Mūsu ikgadējām ziedotājāmam un svētku rīkotājam. Par dziesmām uz akordionu , par laba vēlējumiem un cienastiņu katram SAC “Liepas” klientam.
Paldies, ka bijāt ar mums šajos Ziemassvētkos, atnesāt svētkus arī pareiztīcīgajiem SAC klientiem. Lai Jums svētīts šis gads . 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*