Novecošana ir dabīgs dzīves cikla process un līdz ar pensijas vecuma perioda sākšanos, mūs var sākt piemeklēt dažādas veselības problēmas. Dzīvē pienāk brīži, kad elementāras ikdienas situācijas var sākt sagādāt grūtības. Tādas pašsaprotamas darbības kā pārvietošanās, ēšana, saģērbšanās, var sākt kļūt sarežģītas. Līdz ar novecošanos sāk pasliktināties arī atmiņa, kurai ir ļoti liela nozīme mūsu ikdienas dzīvē. Ikdienas steigā nevienmēr mēs esam spējīgi maksimāli parūpēties par saviem tuvieniekiem, tāpēc ir svarīgi, lai blakus butu kāds, kas palīdz.

Pašvaldības apgādība

Apmaksa sastāv no 85% klienta invaliditātes vai vecuma pensijas un pašvaldības piemaksas, līdz pilnīgai sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksu segšanai. Atlikušos 15% no pensijas klients saņem saviem ikmēneša personīgajiem izdevumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu klientam ir nepieciešams doties uz tuvāko pēc deklarētās dzīvesvietas adreses sociālo dienestu un ir jāraksta iesniegums par vēlēšanos saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centrā „Liepa”. Jādeklarē savi ikmēneša ienākumi un jāiesniedz ģimenes ārsta izraksti ar diagnozēm par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests veiks izvērtējumu, apsekojot klientu viņa pašreizējā dzīvesvietā, lai secinātu vai klientam veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama sociālās aprūpes pakalpojums un pozitīvas atbildes gadījumā uzņems klientu rindā uz ‘Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma’ nosūtījuma saņemšanu. Nosūtījuma saņemšana parasti aizņem vairākus mēnešus, jo klientu rotācija ir salīdzinoši lēna. Klientiem 7. darba dienu laikā ir jāiestājas sociālās aprūpes institūcijā, citādāk nosūtījums var tikt būt anulēts. Klienti, kuri saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu SAC, turpmāk atrodas savas pašvaldības apgādībā un centrs ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām.

Biedrībai ir noslēgtas vienošanās ar šādām pašvaldībām : Rīgas, Mārupes, Salaspils, Ropažu, un Lielvārdes pašvaldībām, kas nozīmē, ka personas dzīvojošas šajās pašvaldībās ir tiesīgas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu  SAC ‘Liepa’ar savas pašvaldības līdzmaksājumu.

Rīgas sociālā dienesta līdzmaksājums 250.00 EUR apmērā

Klients maksā par komercvietas pakalpojumu 90% no savas vecuma vai invaliditātes pensijas, saņemot Rīgas sociālā dinesta līdzmaksājumu 250.00 EUR apmērā, atlikušo daļu līdz pilnai pakalpojuma maksas nosegšanai veic klienta radinieks vai apgādnieks.

Maksas vieta

Klients neatkarīgi maksā par pakalpojumu sākot no 20.00 EUR diennaktī, atkarībā no klienta veselības smaguma pakāpes un istabiņas, kurā dzīvo. (cenā ietilpst viss, izņemot medikamentus)

Lai iestātos nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, izraksts no slimnīcas vai ģimenes ārsta par veselības stāvokli, diagnozēm, medikamentu lietošanu un ziņām par to, ka nav infekcozu saslimšanu.

Komercklientu priekšrocība ir tāda, ka klients var uzturēties centrā pēc nepieciešamības nenoteiktu laiku un veic apmaksu no pirmās iestāšanās dienas līdz mēneša, vai perioda beigu datumam.

Par vietas saglabāšanu, kamēr klients neatrodas SAC, bet atrodas (slimnīcā, mājās, vai jebkur citur) centrs saglabā 50% apmaksu no diennakts uzturēšanās līgumā noteiktās cenas, par kādu klients saņem aprūpes pakalpojumu.