Novecošana ir dabīgs dzīves cikla process un līdz ar pensijas vecuma perioda sākšanos, mūs var sākt piemeklēt dažādas veselības problēmas. Dzīvē pienāk brīži, kad elementāras ikdienas situācijas var sākt sagādāt grūtības. Tādas pašsaprotamas darbības kā pārvietošanās, ēšana, saģērbšanās, var sākt kļūt sarežģītas. Līdz ar novecošanos sāk pasliktināties arī atmiņa, kurai ir ļoti liela nozīme mūsu ikdienas dzīvē. Ikdienas steigā nevienmēr mēs esam spējīgi maksimāli parūpēties par saviem tuviniekiem, tāpēc ir svarīgi, lai blakus būtu kāds, kas palīdz.

Pašvaldības apgādība

Apmaksa sastāv no 85% klienta invaliditātes vai vecuma pensijas un pašvaldības piemaksas, līdz pilnīgai sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksu segšanai. Atlikušos 15% no pensijas klients saņem saviem ikmēneša personīgajiem izdevumiem.

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums tiek piešķirts pensijas vecuma personām un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

  1. Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešami:

2. Ģimenes ārsta izziņa

3. Personas iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu,  norādot vēlamo pakalpojuma sniedzēju.

4. Institūcijas apliecinājums

5. Iesniegums iztikas līdzekļu izvērtēšanai

6.Iztikas līdzekļu deklarācija.

Ģimenes ārsta izziņā U-027,  ir jābūt norādītai ilgstoša sociālā pakalpojuma nepieciešamība, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un kontrindikāciju neesamība ( nav infekcijas slimību, tuberkuloze).

Iesniedzot visu šos dokumentus Sociālā dienesta darbinieks veiks izvērtējumu, apsekojot klientu viņa esošajā dzīvesvietā, lai noteiktu  klientam nepieciešamo aprūpes līmeni.

Sociālā dienesta lēmums tiek izsūtīts klientam pa pastu, kurā norādīts par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu (atkarīgs no aprūpes līmeņa).

Nosūtījuma saņemšana  var aizņemt vairākus mēnešus. Saņemot nosūtījumu par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, klientam jāiebrauc institūcijā 30 dienu laikā, ņemot līdz personu apliecinošu dokumentu, medicīnas izrakstus.

. Klienti, kuri saņēmuši  pašvaldības nosūtījumu par sociālās aprūpes pakalpojumu , turpmāk atrodas  pašvaldības apgādībā un centrs ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām.

Mums ir noslēgtas vienošanās ar dažādām Latvijas  pašvaldībām : Rīgas, Mārupes, Salaspils, Ropažu, un Lielvārdes pašvaldībām, šīs vienošanās paredz, ka personas dzīvojošas šajās pašvaldībās ir tiesīgas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu  SAC ‘Liepa’ ar savas pašvaldības līdzmaksājumu.

Rīgas sociālā dienesta līdzmaksājums

Par  pakalpojumu  klients apmaksā 85% no savas vecuma vai invaliditātes pensijas,  Rīgas pašvaldības  līdzmaksājums ir līdz 400.00 EUR, atlikušo daļu līdz pilnai pakalpojuma apmaksai veic klienta radinieks vai apgādnieks.

Bez pašvaldības atbalsta

Klients  maksā pats  par pakalpojumu sākot no 27.00 EUR diennaktī, atkarībā no klienta veselības smaguma pakāpes un istabiņas, kurā dzīvo. Papildus   medikamenti un inkotinences līdzekļi

Lai iestātos nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, izraksts no slimnīcas vai ģimenes ārsta par veselības stāvokli, diagnozēm, medikamentu lietošanu un ziņām par to.

Komercklientu priekšrocība ir tāda, ka klients var uzturēties centrā pēc nepieciešamības nenoteiktu laiku un veic apmaksu no pirmās iestāšanās dienas līdz mēneša, vai perioda beigu datumam.

Par vietas saglabāšanu, kamēr klients neatrodas SAC, bet atrodas (slimnīcā, mājās, vai jebkur citur) centrs saglabā 50% apmaksu no diennakts uzturēšanās līgumā noteiktās cenas, par kādu klients saņem aprūpes pakalpojumu.