Vārds

E-pasts

Temats

Ziņa

SAC “Liepa”/ SIA ,,Senioru nams”

Akāciju iela 5, Rīga, LV-1029
Marika Žuravļova (Valdes priekšsēdētāja): 29225513/ 25152313
Ilze Puriņa (Aprūpes centra direktore): 29170910
Velta Ramane (Grāmatvede): 29994607
Romualds Bērtiņš un Ligita Danenberga (Sociālais darbinieks): 67416062
Ingūna Priedīte (Lietvedis ): 67416062
Medicīnas kabinets: 29486126

DAC “Liepa”

Valentīna iela 16, Rīga, LV-1046
Ilze Puriņa (DAC direktore): 29170910
Administrācija: 67416062
senioru.nams@inbox.lv
SAC “Liepa” administrācijas un darbinieku pieņemšanas laiki:

1. Marika Žuravļova , valdes priekšsēdētājs

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 12:00-17:00

2. Mareks Žuravļovs, izpilddirektors

Piektdienās no 14:00-17:00

3. Ilze Puriņa, SAC rīkotājdirektore

Pirmdienās no 14:00-17:00

Piektdienās no 14:00-17:00

4. Ingūna Priedīte, Lietvede

Piektdienās no 14:00-17:00

5. Romualds Bērtiņš un Ligita Danenberga , SAC sociālais darbinieks

Pirmdienās no 14:00-16.30

Otrdienās no 14:00-16:30

Trešdienās no 14:00-16:30

Ceturtdienās no 14:00-16:30

Piektdienās no 14:00-16:30