Biedrība “Dzintarkrasta seviss” ir bezpeļņas organizācija, kura nodarbojas ar sociālo pakalpojumu sniegšanu pensijas vecuma personām, kas laiku, pa laikam saņem atbalstu no dažadām valsts iestādēm vai komercstruktūrām. Biedrība ir ļoti pateicīga par jebkuru atrasto iespēju sniegt materiālu, morālu, garīgu vai brīvprātīgā darba atbalstu mūsu centram un tā iedzīvotājiem. Vairums klientu ir vientuļi un Jūsu atbalsts viņiem nozīmē ļoti daudz. Ja esat ienteresēti atbalstīt mūsu Biedrību jebkādā Jums iespējamā veidā lūdzu rakstiet uz e-pastu: dzintarkrats.s@inbox.lv vai zvaniet: 67416062.

Ziedojumu konts:
Nordea AB Latvijas filiāle
LV22NDEA0000083796904