top of page
SAC-LIEPA (3).jpg

KLIENTIEM

Uzņemšana

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-16:00.

SVARĪGI!

Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar Centra Sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

Iestājoties personai jāuzrāda sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS* testa negatīvs rezultāts, vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,

 

KĀ ARĪ:

 • izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli;

 • informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;

 • informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – SAC), kurās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

Klients pēc uzņemšanas Centrā septiņas dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

* RNS tests - akreditētā laboratorijā veikts izmeklējums Covid-19 diagnostikai, lai noteiktu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) klātbūtni ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai citu nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) metodi, saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.18.punktu.

SAC-LIEPA (1).jfif
Pakalpojumu klāsts
 1. personu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;

 2. personu apgādāšana ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu;

 3. klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšana (ne retāk kā trīs reizes dienā);

 4. neatliekamā medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā;

 5. klienta reģistrēšana pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe Centra finanšu līdzekļu ietvaros;

 6. sociālās aprūpes pasākuma komplekss un/vai sociālās rehabilitācija atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;

 7.  klienta garīga aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei;

 8.  palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;

 9.  saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumi institūcijā un iespēju robežās ārpus tās;

 10. klientu nodrošināšana ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 11. atbalsta sniegšana klientu personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzība klientiem adaptēties vidē un telpā;

 12. klienta interesēs resursu organizēšana un mobilizēšana, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšana par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana;

 13. sociālo kontaktu veidošana, saglabāšana starp klientu un viņa ģimeni;

 14. klienta iesaistīšana sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.

SAC-LIEPA (1).jfif
Uzņemšana

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-16:00.

Svarīgi! Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar Centra Sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67012229 vai 67012459, 67012376, 67012479, 67012482 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

Iestājoties personai jāuzrāda sadarbībā ar ģimenes ārstu pēdējo 48 stundu laikā pirms ievietošanas veikts RNS* testa negatīvs

rezultāts, vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī:

 

- izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli;
- informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;
- informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (turpmāk – SAC), kurās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

Klients pēc uzņemšanas Centrā septiņas dienas atrodas PAŠIZOLĀCIJĀ veselības stāvokļa monitoringa veikšanai.

* RNS tests - akreditētā laboratorijā veikts izmeklējums Covid-19 diagnostikai, lai noteiktu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) klātbūtni ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) vai citu nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) metodi, saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2.18.punktu.

SAC-LIEPA (1).jfif
bottom of page