top of page

TUVINIEKIEM

Centra iemītnieku apmeklēšanas kārtība

Klientu tuvinieki var atstāt pienesumus SAC "Liepa"  ieejas zonā pie dežuranta katru dienu laikā no plkst.8.00 līdz 19.00, klāt pievienojot zīmīti, kam pienesums domāts (personas vārds, uzvārds un informācija par personas dzīvesvietu (stāvs, istaba, ja tāda ir zināma).

ATĻAUTS apmeklēt  klientus ir:

- ja personai nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu un elpceļu infekcijas slimības pazīmju,

--personai, kura nav alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī.

Vispārīgā SAC klientu apmeklēšanas kārtība:

- apmeklētājiem apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš, zvanot pa tālruni 23227442;

- apmeklētājam , ierodoties SAC, jāinformē dežurants pie kura klienta viņš ir ieradies.

- apmeklētājs ar SAC klientu drīkst tikties SAC āra teritorijā, speciāli izveidotās tikšanās vietās SAC 1.stāvā, kā arī klientu istabās ja tas netraucē citus SAC klientus.

- klienta apmeklēšana atļauta katru dienu laikā no 9.00-18.00 izņemot gadījums, ja SAC noteicis citu klientu apmeklēšanas laiku vai, ja SAC ir izsludināta karantīna.

bottom of page