top of page

DAC “Liepa”

DAC LIEPA

Uzņemšana

Pakalpojumu nodrošina Rīgas Sociālais dienests

Dienas aprūpes centrs ir pieejams tikai Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem ar noteiktu ģimenes ārsta diagnozi - demence

Pašvaldība pilnībā apmaksā pakalpojumu. Klientam pakalpojums ir bez maksas.

DAC pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personām ar demenci vai personām ar viegliem vai mēreniem kognitīviem traucējumiem darba dienās darba laikā sociālo prasmju saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, psihosociālu atbalstu gan personai, gan tās tuviniekiem, kā arī sociālā darba, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus.

DAC pakalpojumā ietilpst uzraudzība, atbalsts pašaprūpes nodrošināšanā, pēc vajadzībām higiēnas līdzekļi, duša un veļas mazgāšana, ēdināšana, sociālā darbinieka konsultācijas, sociālas, izglītojošas vai radošas individualās un grupu nodarbības, speciālistu konsultācijas, pastaigas, transports nokļūšanai no/uz mājām.

 

Lai saņemtu DAC pakalpojumu, personai vai viņas pilnvarotajam pārstāvim jāvēršas tajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta un jāiesniedz šādi dokumenti:

  • rakstisks iesniegums ar lūgumu piešķirt DAC pakalpojumu;

  • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā, cita starpā, norādīta diagnoze - demence;

  • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem. 

 

 

Kontakti

KONTAKTI

DAC “Liepa”

Valentīna iela 16, Rīga

Paldies, Jūsu ziņa ir nosūtīta!

Darba laiks:

darba dienās no 9.00 līdz 17.00

Marika Žuravļova (valdes priekšsēdētāja)

 T. 29225513

Elga Ozoliņa (DAC vadītāja)

T. 26251767

pieņemšanas laiki:  

Trešdienās no 15.00-17.00

bottom of page