top of page

Par SAC “Senlejas”

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

Tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:

 • medicīniskā aprūpe

 • ģimenes ārsts

 • sociālā rehabilitācija

 • psihiatrs un psihologs

 • fizioterapeits

 • podologs
   

Nodrošinām piekļuvi citām ārstniecības iestādēm.

Klientus ar pašvaldības nosūtījumu centrs nodrošina  ar  viņiem nepieciešamajām lietām, tai skaitā inkontinences līdzekļiem, higiēnas precēm, gultasveļu, drēbēm, apaviem, brillēm u.c. Klientiem tiek piedāvātas vienvietīgas vai divvietīgas mēbelētas istabiņas ( ar funkcionālajām mēbelēm, ) pēc vēlēšanās ir iespēja nodrošināt ar TV. ” Klienti tiek ēdināti četras reizes dienā. Ēdināšana notiek SAC ēdamzālē vai istabiņās (izvērtējot klienta funkcionālās spējas), tiek nodrošināta diabēta slimnieku diēta (ēdiens tiek gatavots uz vietas). Aprūpes centram ir iekopts pastaigu pagalms ar strūklaku, dīķi, augļu kokiem un atpūtas zonām

Klientiem katru dienu ir iespēja iesaistīties dažādās sociālās, radošās, izglītojošās nodarbībās sociālo rehabilitētāju vadībā, regulāri notiek kultūras pasākumi, koncerti, izbraucieni ārpus SAC, kā arī ir iespēja apmeklēt mācītāja dievkalpojumus (pēc vēlēšanās un reliģiskās piederības). Kopā svinam svētkus un  suminām jubilārus.

SAC LIEPA

Jaunu klientu uzņemšana Centrā notiek darba dienās, darba laikā no 9:00-16:00.

SVARĪGI!

Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas, lūgums sazināties ar centra sociālā darba nodaļu, zvanot uz tālruņa nr. 67426831 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Pirms personas iestāšanās Centrs aicina parūpēties par norēķinu kontu atvēršanu bankā uz aprūpējamās personas vārda.

Līdzi nepieciešams

 • izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli;

 • informācija par invaliditāti, ja tāda noteikta;

 • informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

 • Ģimenes ārsta izziņa „Izraksts no stacionāra pacienta/abulatorā pacienta kartes (veidlapa 027/u) par personas veselības stāvokli un komplikāciju neesamību sociālā pakalpojuma saņemšanai."

Centrs ar uzņemto personu (klientu) slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, kurās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

UZŅEMŠANA

NOSACĪJUMI

APMAKSA

Pašvaldības apgādība

Klienta uzturēšanās maksa sastāda 32 eiro diennaktī  . Apmaksa sastāv no 85% klienta invaliditātes vai vecuma pensijas, kā arī no visiem citiem ienākumiem, pašvaldības piemaksas 400 eiro, pārējo atlikušo summu ja tāda ir, sedz klienta apgādnieks vai līdzmaksātājs, līdz pilnai summai.  Atlikušos 15% no saviem ienākumiem klients saņem saviem ikmēneša personīgajiem izdevumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, klientam ir jādodas uz sociālo dienestu   atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai,   jāiesniedz iesniegums par vēlmi saņemt ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu, sociālās aprūpes centrā „Liepa”, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa  par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kontrindikāciju neesamību, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi. Jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija sociālajā dienestā . Klienti, kuriem ir sociālā dienesta nosūtījums uz ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu, turpmāk atrodas pašvaldības apgādībā un centrs ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām.

SIA,,Senioru nams” ir noslēgtas vienošanās ar dažādām Latvijas pašvaldībām  , tas nozīmē, ka personas dzīvojošas šajās pašvaldībās ir tiesīgas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu SAC ‘Liepa ’ar savas pašvaldības līdzmaksājumu.
 

Maksas vieta

Klients  maksā pats par pakalpojumu 35.00 EUR diennaktī, atkarībā no klienta veselības stāvokļa un istabiņas, kurā dzīvo. (cenā neietilpst (medikameni, inkontinences līdzekļi, ārstu speciālistu apmeklējums un uzturēšanās slimnīcā )

Lai iestātos nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, izraksts no slimnīcas vai ģimenes ārsta par veselības stāvokli, diagnozēm, medikamentu lietošanu un ziņām par to, ka nav infekciozu saslimšanu.

Komercklientu priekšrocība ir tāda, ka klients var uzturēties centrā pēc nepieciešamības nenoteiktu laiku un veic apmaksu no pirmās iestāšanās dienas līdz mēneša, vai perioda beigu datumam.

Par vietas saglabāšanu, kamēr klients neatrodas SAC, bet atrodas (slimnīcā, mājās, vai jebkur citur) centrs saglabā 50% apmaksu no diennakts uzturēšanās līgumā noteiktās cenas, par kādu klients saņem aprūpes pakalpojumu.

Rīgas sociālā dienesta līdzmaksājums
400.00 EUR apmērā

APMAKSA
TRANSPORTS
CENA
 1. Guļoša klienta pārvadāšana ar pavadoni:
  35.00 EUR

   

 2. Sēdoša klienta pārvadāšana (ratiņkrēslā) ar pavadoni: 25.00 EUR
   

 3. Klienta pārvadāšana: 
  20.00 EUR

   

 4. Klienta gaidīšana:
  5.00 EUR/stundā

   

 5. Specializētā transporta maksa ārpus Rīgas:
   0.60 EUR/KM

Specializētais transports

KONTAKTI

Kontakti

SAC “Senlejas”

Rīgas iela 43, Sabile

Paldies, Jūsu ziņa ir nosūtīta!

Marika Žuravļova (Valdes priekšsēdētāja)

 T. 29225513

pieņemšanas laiki: 

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 12:00-17:00

Sociālie darbinieki
Romualds Bērtiņš  - T26283774,

Ligita Danenberga - T.22194248

pieņemšanas laiki: 

Otrdienās no 11.00 līdz 13.00, Ceturtdienās no 11.00 līdz 13.00

Medmāsa
Inese Kļaviņa -
T. 28736610

Pasākumu organizatore
Sintija Širmahere -
T. 23229220

bottom of page