SAC “Liepa”

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija . Tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:

Medicīniskā aprūpe,

ģimenes ārsts

sociālā rehabilitācija,

psihiatrs un psihologs,

fizioterapeits,

podologs ,

kā arī nodrošinām piekļuvi citām ārstniecības iestādēm .

Klientiem ar pašvaldības nosūtījumu centrs nodrošina  ar  viņiem nepieciešamajām lietām, tai skaitā inkontinences līdzekļiem, higiēnas precēm, gultasveļu, drēbēm, apaviem, brillēm u.c. Klientiem tiek piedāvātas vienvietīgas vai divvietīgas mēbelētas istabiņas ( ar funkcionālajām mēbelēm, ) pēc vēlēšanās ir iespēja nodrošināt ar TV. ” Klienti tiek ēdināti četras reizes dienā. Ēdināšana notiek SAC ēdamzālē vai istabiņās (izvērtējot klienta funkcionālās spējas), tiek nodrošināta diabēta slimnieku diēta (ēdiens tiek gatavots uz vietas). Aprūpes centram ir iekopts pastaigu pagalms ar strūklaku, dīķi, augļu kokiem un atpūtas zonas.

Klientiem katru dienu ir iespēja iesaistīties dažādās sociālās, radošās, izglītojošās nodarbībās sociālo rehabilitētāju vadībā, regulāri notiek kultūras pasākumi, koncerti, izbraucieni ārpus SAC, kā arī ir iespēja apmeklēt mācītāja dievkalpojumus (pēc vēlēšanās un reliģiskās piederības). Kopā svinam svētkus un  suminām jubilārus.

DAC “Liepa”

DAC var apmeklēt pensijas vecuma personas ar ģimenes ārsta noteiktu diagnozi: demence. Dienas laikā klienti iesaistās dažādās sociālās, izglītojošās, radošās nodarbībās sociālo darbinieku vadībā, apmeklē dažādus kultūras pasākumus un izbraukuma ekskursijas.

Dienas aprūpes centra klientiem pēc vajadzības ir pieejams centra transportlīdzeklis, lai no rīta nogādātu klientus centrā un pēc nodarbībām atpakaļ mājās. Klientiem ir pieejamas bezmaksas brokastis un pusdienas, kā arī tējas  pauzes starp nodarbībām.

DAC ir pieejams tikai Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem ar noteiktu ģimenes ārsta diagnozi demence. Lai iestātos dienas aprūpes centrā ir nepieciešams saņemt  no Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu  dienas aprūpes centra apmeklējumiem. Nosūtījuma saņemšanai jāvēršas  Rīgas sociālajā dienestā ar ģimenes ārsta noteiktu diagnozi – demence  (iesniedzamā veidlapa Nr. U27) un personas iesniegums .

Specializētais transports

1.Guļoša klienta pārvadāšana ar pavadoni: 35.00 EUR
2.Sēdoša klienta pārvadāšana (ratiņkrēslā) ar pavadoni: 25.00 EUR
3.Klienta pārvadāšana: 20.00 EUR
3.Klieta gaidīšana: 5.00 EUR/stundā
4.Specializētā transporta maksa ārpus Rīgas: 0.60 EUR/KM

Pašvaldības apgādība

Klienta uzturēšanās maksa sastāda 32 eiro diennaktī  . Apmaksa sastāv no 85% klienta invaliditātes vai vecuma pensijas, kā arī no visiem citiem ienākumiem, pašvaldības piemaksas 400 eiro, pārējo atlikušo summu ja tāda ir, sedz klienta apgādnieks vai līdzmaksātājs, līdz pilnai summai.  Atlikušos 15% no saviem ienākumiem klients saņem saviem ikmēneša personīgajiem izdevumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, klientam ir jādodas uz sociālo dienestu   atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai,   jāiesniedz iesniegums par vēlmi saņemt ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu, sociālās aprūpes centrā „Liepa”, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa  par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kontrindikāciju neesamību, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi. Jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija sociālajā dienestā . Klienti, kuriem ir sociālā dienesta nosūtījums uz ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu, turpmāk atrodas pašvaldības apgādībā un centrs ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām.

SIA,,Senioru nams” ir noslēgtas vienošanās ar dažādām Latvijas pašvaldībām  , tas nozīmē, ka personas dzīvojošas šajās pašvaldībās ir tiesīgas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu SAC ‘Liepa ’ar savas pašvaldības līdzmaksājumu.

Maksas vieta

Klients  maksā pats par pakalpojumu sākot no 25.00 EUR diennaktī, atkarībā no klienta veselības stāvokļa un istabiņas, kurā dzīvo. (cenā neietilpst (medikameni, inkontinences līdzekļi, ārstu speciālistu apmeklējums un uzturēšanās slimnīcā )

Lai iestātos nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, izraksts no slimnīcas vai ģimenes ārsta par veselības stāvokli, diagnozēm, medikamentu lietošanu un ziņām par to, ka nav infekciozu saslimšanu.

Komercklientu priekšrocība ir tāda, ka klients var uzturēties centrā pēc nepieciešamības nenoteiktu laiku un veic apmaksu no pirmās iestāšanās dienas līdz mēneša, vai perioda beigu datumam.

Par vietas saglabāšanu, kamēr klients neatrodas SAC, bet atrodas (slimnīcā, mājās, vai jebkur citur) centrs saglabā 50% apmaksu no diennakts uzturēšanās līgumā noteiktās cenas, par kādu klients saņem aprūpes pakalpojumu.

Rīgas sociālā dienesta līdzmaksājums 400.00 EUR apmērā