SAC “Liepa”

Diennakts sociālā aprūpe sertificētu aprūpētāju uzraudzībā. Medicīniskā aprūpe: sociālā darbinieka, psihiatra un psihologa, ģimenes ārsta, fizioterapeita, rehabilitologa un podologa pakalpojumi, kā arī profesionālu mediķu konsultācijas un izmeklējumi ārstniecības iestādēs un poliklīnikās.

Centrs nodrošina klientus ar daudzām viņiem nepieciešamajām lietām, tai skaitā inkonsistences līdzekļiem, higiēnas precēm, gultasveļu, drēbēm, apaviem, brillēm u.c. Klientiem tiek piedāvātas vienvietīgas vai divvietīgas mēbelētas istabiņas (ar funkcionālajām mēbelēm, ja ir nepieciešams) un televīzoru. Trīs rezies dienā tiek nodrošināta ēdināšana SAC ēdamzālē vai istabiņās (pēc klienta iespējām), iespējama arī diabētiskā ēdienkarte (ēdiens tiek gatavots uz vietas). Aprūpes centram ir iekopts pastaigu pagalms ar strūklaku, dīķi, augļu kokiem un atpūtas sloņiem.

Klientiem katru dienu ir iespēja iesaistīties dažādās sociālās, radošās, izglītojošās nodarbībās sociālo darbinieku vadībā, regulāri notiek kultūras pasākumi, koncerti, izbraucieni ārpus SAC, kā arī ir iespēja apmeklēt mācītāja dievkalpojums (pēc vēlēšanās un reliģiskās piederības). Katru mēnesi tiek svinēti valsts un nacionālie svētki, reliģiozie svētki (pēc vēlēšanās un reliģiskās piederības), kā arī sveikti tekošā mēneša jubilāri u.c.

DAC “Liepa”

DAC var apmeklēt pensijas vecuma personas ar ģimenes ārsta noteiktu diagnozi: demence. Dienas laikā klienti iesaistās dažādās sociālās, izglītojošās, radošās nodarbībās sociālo darbinieku vadībā, apmeklē dažādus kultūras pasākumus un izbraukuma ekskursijas.

Dienas aprūpes centra klientiem pēc vajadzības ir pieejams centra transportlīdzeklis, lai no rīta nogādātu klientus centrā un pēc nodarbībām atpakaļ mājās. Klientiem ir pieejamas bezmaksas brokastis un pusdienas, tējas un cepumu pauzes starp nodarbībām.

DAC ir pieejams tikai Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem ar noteiktu ģimenes ārsta diagnozi demence. Lai iestātos dienas aprūpes centrā ir nepieciešams iegūt nosutījumu uz dienas aprūpes centra apmeklēšanu. To ir iespējams izdarīt Rīgas sociālajā dienestā ar ģimenes ārsta noteiktu diagnozi – demence (iesniedzamā veidlapa Nr. U27).

Specializētais transports

1.Guļoša klienta pārvadāšana ar pavadoni: 35.00 EUR
2.Sēdoša klienta pārvadāšana (ratiņkrēslā) ar pavadoni: 25.00 EUR
3.Klienta pārvadāšana: 20.00 EUR
3.Klieta gaidīšana: 5.00 EUR/stundā
4.Specializētā transporta maksa ārpus Rīgas: 0.60 EUR/KM

Pašvaldības apgādība

Apmaksa sastāv no 90% klienta invaliditātes vai vecuma pensijas un pašvaldības piemaksas, līdz pilnīgai sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksu segšanai. Atlikušos 10% no pensijas klients saņem saviem ikmēneša personīgajiem izdevumiem.

Lai saņemtu pakalpojumu klientam ir nepieciešams doties uz tuvāko pēc deklarētās dzīvesvietas adreses sociālo dienestu un ir jāraksta iesniegums par vēlēšanos saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centrā „Liepa”. Jādeklarē savi ikmēneša ienākumi un jāiesniedz ģimenes ārsta izraksti ar diagnozēm par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests veiks izvērtējumu, apsekojot klientu viņa pašreizējā dzīvesvietā, lai secinātu vai klientam veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama sociālās aprūpes pakalpojums un pozitīvas atbildes gadījumā uzņems klientu rindā uz ‘Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma’ nosūtījuma saņemšanu. Nosūtījuma saņemšana parasti aizņem vairākus mēnešus, jo klientu rotācija ir salīdzinoši lēna. Klientiem 7. darba dienu laikā ir jāiestājas sociālās aprūpes institūcijā, citādāk nosūtījums var tikt būt anulēts. Klienti, kuri saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu SAC, turpmāk atrodas savas pašvaldības apgādībā un centrs ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām.

Biedrībai ir noslēgtas vienošanās ar šādām pašvaldībām : Rīgas, Mārupes, Salaspils, Ropažu, un Lielvārdes pašvaldībām, kas nozīmē, ka personas dzīvojošas šajās pašvaldībās ir tiesīgas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu SAC ‘Liepa’ar savas pašvaldības līdzmaksājumu.

Maksas vieta

Klients neatkarīgi maksā par pakalpojumu sākot no 20.00 EUR diennaktī, atkarībā no klienta veselības smaguma pakāpes un istabiņas, kurā dzīvo. (cenā ietilpst viss, izņemot medikamentus)

Lai iestātos nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, izraksts no slimnīcas vai ģimenes ārsta par veselības stāvokli, diagnozēm, medikamentu lietošanu un ziņām par to, ka nav infekcozu saslimšanu.

Komercklientu priekšrocība ir tāda, ka klients var uzturēties centrā pēc nepieciešamības nenoteiktu laiku un veic apmaksu no pirmās iestāšanās dienas līdz mēneša, vai perioda beigu datumam.

Par vietas saglabāšanu, kamēr klients neatrodas SAC, bet atrodas (slimnīcā, mājās, vai jebkur citur) centrs saglabā 50% apmaksu no diennakts uzturēšanās līgumā noteiktās cenas, par kādu klients saņem aprūpes pakalpojumu.

Rīgas sociālā dienesta līdzmaksājums 250.00 EUR apmērā

Klients maksā par komercvietas pakalpojumu 90% no savas vecuma vai invaliditātes pensijas, saņemot Rīgas sociālā dinesta līdzmaksājumu 250.00 EUR apmērā, atlikušo daļu līdz pilnai pakalpojuma maksas nosegšanai veic klienta radinieks vai apgādnieks.